top of page

Tarieven, algemene voorwaarden en klachtenregeling

citroenen
 
Tarieven en vergoeding

 

Mijn tarief is € 80 per uur. Het intakeconsult duurt anderhalf tot twee uur en kost € 150.

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen).

Daarnaast ben ik lid van de koepel van behandelaars in de complementaire zorg, de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Dankzij deze beroepserkenning vergoeden de meeste zorgverzekeraars mijn consulten geheel of gedeeltelijk onder de noemer 'alternatieve geneeswijzen' of 'complementaire zorg'. Deze vergoedingen zijn afhankelijk van het gekozen aanvullende pakket.

Actuele informatie over de hoogte van vergoedingen is te vinden op de website / in de polis van zorgverzekeraars of op de website van de Zorgwijzer.

VBAG_logo_final transparant KLEIN.png
RBCZ logo voor lichte achtergrond transparant.png
Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een behandeling? Bespreek dit dan vooral eerst met mij. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen.
Ik als therapeut heb het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.
Mijn praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl )
t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling.
Zie voor meer informatie ook de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/
bottom of page